BibleShow ro.BibleShow.net
Prezentare
Imagini
Descarcă
Utilizare
Contact
Limba

Actualizat în:
Aprilie, 2019

Utilizarea aplicaţiei BibleShow

Rolul butoanelor, glisoarelor şi al textelor/listelor este descris în mesajele informative ce apar în momentul în care se poziţionează săgeata mouse-ului deasupra lor. De asemenea, mai jos sunt descrise pe scurt fiecare dintre funcţiile principale ale aplicaţiei:

Deschiderea şi închiderea aplicaţiei:

 • Acţionaţi pictograma BibleShow 5 din spaţiul de lucru (Desktop); sau urmaţi comenzile: Start – BibleShow 5.
 • Părăsirea aplicaţiei se poate realiza oricând prin apăsarea butonului Ieşire sau a tastei funcţionale F12.

Introducerea referinţei:
 • Selectaţi din liste: versiunea Bibliei, cartea, capitolul şi versetul; sau
 • În rubrica Referinţa tastaţi forma prescurtată a referinţei biblice (de exemplu: mt6.9) după care apăsaţi Enter sau butonul Vizualizează.
 • Cele mai simple prescurtări în limba română ale cărţilor biblice sunt: 1co, 1cr, 1io, 1im, 1pe, 1sa, 1te, 1ti, 2co, 2cr, 2io, 2im, 2pe, 2sa, 2te, 2ti, 3io, am, ap, cc, co, da, de, ec, ef, es, ev, ex, eze, ezr, fa, flm, flp, ga, ge, hb, hg, ia, ie, ioa, ioe, ion, ios, iov, is, iu, ju, le, lu, ml, mc, mt, mi, na, ne, nu, ob, os, pl, pr, ps, ro, ru, ti, tef, za.
 • Apăsaţi butonul Informaţii pentru a afla mai multe despre o anumită versiune a Bibliei.

Controlul afişării:
 • La apăsarea butonului Afişează, versetul curent este proiectat pe ecran. Acest buton este inactiv dacă nu a fost introdusă în prealabil o referinţă completă (corectă).
 • Ascunderea (ştergerea, retragerea) versetului/imaginii proiectate se face apăsând butonul Ascunde.
 • Între timp, pentru a căuta „în culise” un alt text din Scriptură, există posibilitatea „îngheţării” pe ecran a versetului afişat.
 • Apăsaţi butoanele cu săgeţi jos/sus pentru a trece la versetul următor sau anterior. Acestea devin inactive când se ajunge la începutul sau sfârşitul cărţii biblice.

Navigarea prin text:
 • Această fereastră este pentru „răsfoirea” Scripturii, dar, de asemenea, pentru găsirea unei referinţe biblice prin apăsarea secvenţială pe butoanele care corespund versiunii, cărţii, capitolului şi versetului căutat.
 • Pentru comoditate, în această casetă mai există şi trei butoane dedicate pentru acces direct la cărţi, capitole şi versete biblice.
 • Vizualizarea unei referinţe conduce la afişarea în fereastra de navigare a versetului curent dar şi a întregului capitol (sau a versetelor adiacente).
 • Alături de textul fiecărui verset apar câteva butoane care permit afişarea/îngheţarea/ascunderea imaginii/versetului pe ecran, iar altul pentru adăugarea referinţei versetului în lista program.
 • Glisorul din dreapta-jos este util pentru mărirea/micşorarea dimensiunii relative a textului din fereastra de navigare.

Monitorizarea şi previzualizarea:
 • În această fereastră puteţi fie previzualiza textul referinţei curente (apăsând butonul Previzualizare), fie monitoriza conţinutul ferestrei de afişare corespunzătoare ecranului de proiecţie.
 • De asemenea, intrând în caseta Opţiuni – Configurare veţi putea previzualiza orice modificare pe care o faceţi asupra temei active sau ferestrei de afişare.
 • Pictogramele din colţul stânga-jos reflectă starea (activ/afişat/îngheţat) fiecărei ferestre de afişare şi a ieşirilor de date sau NDI.

Gestionarea temelor:
 • Comutarea între teme predefinite din lista de teme instalate se realizează prin simpla selectare a pictogramei corespunzătoare. Dacă există modificări în tema curentă, aplicaţia vă oferă posibilitatea salvării ei înainte de schimbarea acesteia.
 • Operaţiile de bază care se pot efectua asupra temelor sunt: filtrare, salvare, configurare, redenumire, ştergere şi descărcare.
 • În cazul în care computerul e conectat la Internet, apăsarea butonului Descărcare va încărca pagina cu teme disponibile pentru a fi instalate. Utilizatorii sunt, de asemenea, încurajaţi să creeze şi să partajeze teme originale şi de calitate.
 • Locaţia implicită de salvare a fişierelor cu teme este Themes, situată în dosarul de instalare a aplicaţiei.
 • Apăsând butonul Aranjează, pictogramele pot fi ordonate în listă fie pe orizontală, fie pe verticală.

Configurări generale:
 • Acest meniu conţine setările generale de afişare, nespecifice unei anumite teme predefinite. Există patru secţiuni cu numeroase opţiuni de ajustat: parametrii ferestrei de afişare, aspectul textului, tranziţia versetelor şi informaţia de copyright.
 • Utilizatorii sunt sfătuiţi să modifice toate aceste setări şi să descopere singuri valorile optime pentru nevoia lor. Fereastra de previzualizare are tocmai această menire – de a vă asista în luarea celor mai potrivite decizii. Pentru a omite salvarea modificărilor (incorecte) ţineţi apăsată tasta Ctrl la ieşirea din aplicaţie.
 • Sunt însă câteva setări pe care va trebui să le ajustaţi corespunzător: fereastra de afişare, efectul tranziţiilor şi durata informaţiei de copyright.

Ferestre de afişare:
 • BibleShow poate folosi până la 4 suprafeţe de afişare configurate independent. Implicit primul afişaj este cel principal, iar celelalte trei afişaje adiţionale sunt utile pentru anumite scopuri specifice.
 • Fiecare Afişaj adiţional poate fi configurat având ca sursă de intrare fie textul biblic, fie copia unui alt afişaj. Textul biblic sursă poate fi afişat paralel în maximum 7 versiuni (4 pe ecranul principal şi 3 pe cele adiţionale). Toate versetele se bazează pe referinţa selectată în caseta de Navigare, iar aplicaţia încearcă să sincronizeze automat toate versiunile care conţin în modulul biblic informaţia de sincronizare numerotaţie.
 • Pentru fiecare afişaj, există trei destinaţii posibile: Fereastră, NDI şi Date. Fereastra de afişare poate fi configurată să acopere suprafaţa întreagă a ecranului sau doar parţial.
 • De notat că BibleShow funcţionează cel mai bine pe sisteme cu ieşiri video multiple lucrând în modul Extins. Poţi comuta rapid între cele patru moduri de afişare, acţionând combinaţia de taste WIN & P.
 • Monitorul de scenă ar trebui configurat fie să preia copia imaginii de pe ecranul principal, fie să folosească o temă cu fundal negru şi referinţa contopită cu versetul biblic.

Transmisie video NDI:
 • Network Device Interface (NDI) este un standard dezvoltat de NewTek pentru a permite aparatelor compatibile video să comunice, să transmită şi să recepţioneze conţinut video de calitate înaltă şi latenţă scăzută la nivel de cadru, ceea ce este adecvat unui mediu de lucru specific televiziunii.
 • Ieşirea NDI este utilă în mod deosebit pentru transmiterea de conţinut video pe Internet, însă utilizatorii BibleShow vor fi interesaţi să trimită imaginile cu versete produse de un dispozitiv wireless (laptop/tabletă) spre un alt computer (folosit la videoproiecţie), ambele conectate în aceeaşi reţea locală.
 • Deocamdată BibleShow este capabil să trimită semnal video NDI pe o singură ieşire, corespunzătoare numărului afişajului specificat. Performantele sunt însă limitate de viteza procesorului, dar utilizatorul beneficiază de canalul de transparenţă. În cazul aplicaţiilor care necesită o frecvenţă/rezoluţie mare a cadrelor transmise prin NDI, dar şi accelerare GPU, consideraţi folosirea programului vMix Desktop Capture pentru a prelua conţinutul ferestrei de afişare.
 • NDI Video Monitor este aplicaţia dezvoltată specific pentru acest scop: afişarea la distanţă, pe orice ecran a versetelor biblice sau a oricărei alte surse NDI. Multiple opţiuni de configurare sunt disponibile pentru utilizatorii exigenţi.
 • NDI® este marcă înregistrată de NewTek, Inc. Vizitaţi NDI.NewTek.com pentru informaţii suplimentare.

Fişiere cu date de ieşire:
 • BibleShow poate salva automat fişiere de date în format text XML şi format imagine PNG pentru fiecare verset biblic afişat. Fişierul text data.xml conţine informaţii detaliate referitoare la versetul afişat: referinţa, textul Scripturii, calea spre imagine, limba, dreptul de autor etc. Fişierul imagine image.png reprezintă o captură de cadru static a ferestrei afişate.
 • Datele de ieşire sunt utilizate de regulă pentru transmisia video a serviciilor divine din biserică, când este foarte bine-venită opţiunea de suprapunere grafică a textului Scripturii. Programe de mixare video precum vMix sau alte aplicaţii de generare subtitluri, au capabilitatea de a prelua aceste surse de date din BibleShow şi de a le suprapune peste transmisia video sub formă de elemente grafice artistice conţinând textul biblic.
 • Dosarul datelor de ieşire (Output), situat în locaţia de instalare a aplicaţiei BibleShow, conţine, alături de fişierele XML şi PNG, două modele XAML predefinite (BibleShowText, BibleShowImage), utile pentru accesarea şi afişarea datelor salvate în format text şi imagine.
 • Pe Internet sunt disponibile resurse detaliate de integrare a Surselor de Date în aplicaţia vMix ca intrare de tip Titlu/XAML. Urmăreşte tutorialul video şi citeşte ghidul de utilizare.

Configurarea temelor:
 • Meniul de configurare a temelor oferă o largă plajă de opţiuni pentru a satisface gustul şi preferinţele majorităţii utilizatorilor şi a spectatorilor. Există trei categorii de configurare a temei: Fundal, Aranjament şi Text (marcate cu font cursiv).
 • Fundalul poate fi transparent, o simplă culoare, o imagine statică, un clip video, o animaţie degradé sau o sursă NDI. Locaţia implicită de salvare a fişierelor pentru fundal este Backgrounds, situată în dosarul de instalare BibleShow. Secvenţele video trebuie să fie cu buclă închisă (loopable) pentru redare neîntreruptă. Iată câteva site-uri web cu imagini şi clipuri video gratuite: flickr.com
 • , freeimages.com, movietools.info
 • Conturul fundalului poate să fie evidenţiat prin ajustarea setărilor de Chenar în timp ce conţinutul fundalului poate fi îmbunătăţit prin aplicarea de multiple corecţii de culoare şi lumină.
 • Meniul Aranjament permite poziţionarea şi redimensionarea dreptunghiurilor de încadrare a referinţei şi a versetului.
 • Textul referinţei şi al versetului poate fi stilizat ajustând fontul, alinierea, conturul, umbra şi luminescenţa. Combinaţiile posibile sunt infinite, fiind limitaţi doar de propria imaginaţie.
 • În cazul în care cuvintele lui Hristos sunt marcate în textul biblic sursă, acestea pot fi evidenţiate distinct pentru o afişare deosebită.

Alegerea preferinţelor:
 • Acest meniu se adresează în special utilizatorului aplicaţiei şi oferă posibilităţi extinse de modificare a înfăţişării interfeţei.
 • În primul rând utilizatorul poate activa sau dezactiva oricare din cele 8 casete din meniul situat sub bara cu titlul aplicaţiei. Apoi, oricare casetă poate fi repoziţionată şi redimensionată după preferinţe.
 • Interfaţa a fost tradusă deja în câteva limbi, însă orice voluntar e încurajat să traducă meniurile în limba lui/ei nativă.
 • Aplicaţia verifică la pornire apariţia de actualizări şi vă va putea notifica când o nouă versiune majoră este publicată.
 • Doar în cazul în care observaţi reprezentarea distorsionată a culorilor interfeţei, debifaţi opţiunea de accelerare grafică hardware.
 • Paleta de culori a faţetei este bogată în opţiuni, oferind utilizatorului libertatea de a-şi defini propriile culori de bază.
 • Există posibilitatea de a alege între previzualizarea în fereastra de navigare a întregului capitol biblic sau doar a maximum 3 versete.
 • Numele, stilul şi mărimea fontului din fereastra de navigare pot fi personalizate cu uşurinţă. Utilizatorii experimentaţi care stăpânesc bine limbajul CSS pot rescrie complet stilurile tuturor elementelor HTML afişate în fereastra de navigare.
 • La ieşirea din aplicaţie, toate aceste preferinţe se salvează automat în fişierul de configurare BibleShow.ini.

Gestionarea modulelor biblice:
 • Noua versiune BibleShow 5 are integrată capabilitatea de a instala, actualiza şi elimina module biblice direct din aplicaţie.
 • Calculatorul trebuie să fie conectat la Internet pentru a încărca lista completă cu module biblice disponibile. Oricum, s-a menţinut şi posibilitatea instalări manuale de module prin descărcarea/copierea fişierelor.
 • Informaţii de bază despre fiecare modul sunt prezentate selectând elementele listei, iar detalii mai multe sunt disponibile îndată ce modulul biblic este instalat.
 • Există posibilitatea afişări selective a modulelor biblice prin filtrarea acestora după limbă sau starea instalării.
 • Utilizatorii sunt liberi să redenumească în propria limbă forma completă şi/sau prescurtată a numelui Bibliei instalate.

Căutarea în Scriptură:
 • În rubrica Text introduceţi cuvântul sau expresia pe care doriţi s-o căutaţi după care apăsaţi Enter sau Caută. Sunt disponibile trei opţiuni de căutare şi una de selectare a domeniului de cărţi biblice, pentru restrângerea numărului de versete găsite.
 • Căutarea fără diacritice este convenabilă şi pentru limbile cu accente, mai ales dacă operatorul foloseşte o tastatură pentru uz internaţional.
 • Metacaracterele acceptate de aplicaţie sunt:
  • ? – înlocuieşte orice literă. Exemplu: căutarea M?tusala – găseşte: Matusala, Metusala
   * – înlocuieşte orice şir de caractere. Exemplu: căutarea Pavel * Sila – găseşte: Pavel şi-a ales pe Sila, Pavel şi Sila, Pavel şi ale lui Sila etc.
   < – înlocuieşte orice început de cuvânt. Exemplu: căutarea <Mart – găseşte: Martorul, Marta, Marto, Martei etc.
   > – înlocuieşte orice sfârşit de cuvânt. Exemplu: căutarea râu> – găseşte: râu, grâu, frâu, pârâu etc.
 • Aplicaţia mai permite introducerea diacriticelor în rubricile Text şi Referinţa fără instalarea vreunui driver pentru tastarea caracterelor româneşti. Diacriticele româneşti ă, î, ş, ţ, â (Ă, Î, Ş, Ţ, Â) se obţin apăsând Ctrl (+Shift) şi [];'\

Programarea referinţelor:
 • BibleShow permite crearea şi salvarea unei liste cu referinţe care să fie folosită pentru afişarea rapidă a versetelor şi copierea ei de pe un calculator pe altul.
 • Pentru gestionarea listei program sunt disponibile butoane pentru: golire, încărcare şi salvare.
 • Operaţiile asupra referinţelor biblice sunt: adăugare, ştergere şi mutare.
 • Mai există încă două butoane pentru deplasarea prin lista program înainte şi înapoi, de la o referinţă la alta.
 • Locaţia implicită de salvare a fişierelor cu lista program este Programs, situată în dosarul de instalare al aplicaţiei.

Istoricul afişărilor:
 • Utilitatea acestei liste constă în posibilitatea revenirii în orice moment la oricare din referinţele afişate în sesiunea de lucru curentă.
 • Această listă este golită automat la închiderea aplicaţiei.

Comenzi din tastatură:

Folosirea acestora este deosebit de importantă pentru creşterea vitezei de utilizare aplicaţiei. Operatorul experimentat va evita folosirea mouse-ului, fiind capabil să afişeze în 2-3 secunde orice referinţă biblică, doar cu ajutorul tastaturii. În timp ce comenzile locale (disponibile doar din BibleShow) pot fi apelate doar prin acţionarea tastelor funcţionale, comenzile globale (accesibile din orice aplicaţie activă) necesită folosirea combinaţiei de taste Ctrl & Shift.

  F1 = deschide acest fişier
  F2 = adaugă referinţa curentă în lista program
  F3 = încarcă lista program cu referinţe salvate anterior
  F4 = salvează referinţele din listă într-un fişier program
  F5 = mută cursorul în rubrica de introducere a referinţei
  F6 = mută cursorul în rubrica de introducere a cuvântului de căutat
  F7 = previzualizează versetul corespunzător referinţei curente
  F8 = navigare la cărţile biblice
  F9 = vizualizează versetul corespunzător referinţei selectate
  F10 = afişează/îngheaţă textul biblic corespunzător referinţei curente
  F12 = închide aplicaţia BibleShow
  Esc = ascunde textul biblic afişat
  ↵ Enter = comutare între modurile afişare şi ascuns
  PageDown = versetul următor
  PageUp = versetul anterior
  + = următoarea referinţă din lista program (Înainte)
  - = referinţa anterioară din lista program (Înapoi)
COMENZI LOCALE
F1
Ajutor
F2
Adaugă
F3
Încarcă
F4
Salvează
F5
Referinţa
F6
Căutare
F7
Previzualizare
F8
Cărţi
F9
Vizualizează
F10
Afişează/Îngheaţă
F12
Ieşire
Esc, Enter
Comutare
Pg.Down
Versetul următor
Pg.Up
Versetul anterior
+
Referinţa următoare
-
Referinţa anterioară

COMENZI GLOBALE
Ctrl & Shift & F8
Ascunde
Ctrl & Shift & F10
Afişează
Ctrl & Shift &
Următor
Ctrl & Shift &
Anterior
Ctrl & Shift & +
Înainte
Ctrl & Shift & -
Înapoi
Ctrl & Shift & Win
Activare BibleShow